15 januari 2018

Voorkom legionellose: de nieuwe code van goede praktijk - WTCB

Voorkom legionellose: de nieuwe code van goede praktijk - WTCB

Het WTCB organiseert in Vlaanderen een aantal infosessies ivm aanbevelingen voor het vermijden van de Legionellaproblematiek in installaties voor de productie en de verdeling van sanitair warm water. Voor meer info, klik hier.

Voorkom legionellose: de nieuwe code van goede praktijk voor inrichtingen die vallen onder de Vlaamse legionellawetgeving Volgens de Vlaamse legionellawetgeving uit 2007 moeten de installaties voor de toevoer van sanitair koud en warm water in gebouwen die onder deze wetgeving vallen, gebouwd en geëxploiteerd worden volgens de Best Beschikbare Technieken (BBT). Na 10 jaar werd deze code van goede praktijk op vraag van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid grondig herzien door het WTCB en het VITO. De nieuwe versie van de BBT zal beschikbaar zijn vanaf begin 2018. Vandaar dat er drie studienamiddagen georganiseerd worden om de sectoren te informeren over de wijzigingen.

Korte vragenlijst