02 september 2019

Energie-efficiëntie in de industrie UGent

Energie-efficiëntie in de industrie   UGent

1 oktober 2019 - 17 maart 2020

  • Op 22 april 2016 ondertekenden 174 verschillende naties het Parijs-akkoord waarin het streven naar de beperking van de klimaatopwarming tot 1,5°C werd vastgelegd. Veel klimatologen stellen echter dat deze streefdoelstelling erop neer komt dat een zero emissie al tussen 2030 en 2050 moet worden gerealiseerd.
  • Voor de transitie naar een klimaatneutrale maatschappij zijn industriële inspanningen voor een lagere energievraag noodzakelijk. Energie-efficiëntie vormt een speerpunt voor de introductie van hernieuwbare energie op wereldschaal. Dit houdt echter een mix van technologische aspecten in. Het overzicht bewaren zodat deze maatregelen elkaar niet tegenwerken, is dan ook heel belangrijk.
  • Deze opleiding biedt zo'n overzicht aan en zal u wegwijs maken in de mogelijkheden om de energie-efficiëntie in uw bedrijf te verhogen.
    Verschillende topics komen aan bod: van warmte tot productieprocesregeling en de economische en beleidscontext van energie
    Ieder onderwerp start met de fundamentele wetmatigheden om de technische ontwikkelingen te onderbouwen en eindigt met industriële voorbeelden.
  • Na het volgen van deze opleiding zullen de deelnemers een degelijke basis hebben om de mogelijkheden en haalbaarheid van energie-efficiënte maatregelen te beoordelen.

Inschrijven?

https://www.ugain.ugent.be/eei2019.htm

 

Korte vragenlijsten