05 november 2019

prNBN S 01-400-1:2019 "Akoestische criteria voor woongebouwen" - prNBN S 01-400-1:2019 "Critères acoustiques pour les immeubles d'habitation"

prNBN S 01-400-1:2019 "Akoestische criteria voor woongebouwen" - prNBN S 01-400-1:2019 "Critères acoustiques pour les immeubles d'habitation"

Het ontwerp van norm prNBN S 01-400-1:2019 "Akoestische criteria voor woongebouwen"  is ter beschikking op de website van het NBN voor publieke enquête. Reacties kunnen tot 15/02/2020 ingediend worden bij het NBN via de gebruikelijke kanalen". 

 

Le projet de norme prNBN S 01-400-1:2019 "Critères acoustiques pour les immeubles d'habitation" est à disposition sur le site du NBN pour l'enquête publique. Les réactions peuvent être introduites auprès du NBN via les canaux habituels jusqu'au 15/02/2020".

https://pe.nbn.be/wi/penbn  

Korte vragenlijsten