07 september 2020

EPB VLAANDEREN - EnergiePrestatie en Binnenklimaat-kader - Uw mening wordt gewaardeerd, zeker lezen!

EPB VLAANDEREN - EnergiePrestatie en Binnenklimaat-kader - Uw mening wordt gewaardeerd, zeker lezen!

EPB VLAANDEREN - NEPBC: SURVEY OVER DE DOELEN EN STIMULANSEN IN HET ENERGIEPRESTATIE EN BINNENKLIMAAT-KADER 

Mogen wij u uitnodigen om deel te nemen aan de survey die werd opgesteld door Kjartan Van den Brande, Faculty of Engineering and Architecture, Ghent University in het kader van het NEPBC project.

Door middel van deze survey wil men een overzicht verkrijgen van de doelen en stimulansen die vooropgesteld moeten worden in het EPB-kader. Het is niet de bedoeling om verder te denken op het huidige EPB-kader, maar om te starten met een schone lei en na te denken over wat er nu precies wordt gewenst van een EPB-kader.

Om deze reden wil men de survey naar een breed publiek met verschillende professionele achtergrond uitsturen. Het doel is uiteraard om zo veel mogelijk meningen en inzichten te verzamelen. Ook kan het interessant zijn als u deze info doorstuurt naar organisaties/leden waarvan u denkt dat hun inbreng belangrijk zou kunnen zijn voor de resultaten van deze bevraging. Hoe breder het publiek, hoe meer we zeker kunnen zijn dat de resultaten van de bevraging representatief zijn voor de wensen en meningen die leven in de bouwwereld.

Gelieve er rekening mee te houden dat de survey wel wat tijd in beslag neemt. De geschatte doorlooptijd is 35 minuten.

Tijdens de laatste SUF-vergadering van het NEPBC-project (23 oktober) zal er een synthese gemaakt worden van de resultaten komende uit deze survey, en u kan hierover beschikken,

Hier de link naar de survey:

https://qfreeaccountssjc1.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_ePxgeSknwrWLj9P

Alvast bedankt voor jullie medewerking!

Met vriendelijke groeten - Kind Regards

Kjartan Van den Brande
Faculty of Engineering and Architecture
Ghent University
Sint Pietersnieuwstraat 41 B
9000 Ghent, Belgium
T +32 (0) 474 33 60 61

Korte vragenlijsten