Syllabus/PPT: wat vindt u van de leerstof in de syllabus?
Syllabus: sluit deze leerstof aan bij uw vooropleiding?
Syllabus: op welke manier sluit deze leerstof aan bij uw dagelijks werk?
WERKOPDRACHT* (indien van toepassing): in welke mate sluit de werkopdracht aan op de les?
WERKOPDRACHT* (indien van toepassing): was de opdracht duidelijk?
 
 
Docent: wat vindt u van de vakkennis van de docent?
Docent: wat vindt u van de presentatie van de docent?
Docent: hoe was de interactie met de docent?
Docent: was er voldoende afstemming tussen de theorie en de praktijk?
Docent: kan u de kennis die u heeft opgedaan in de les toepassen in uw werk?
CURSUS COORDINATIE: bent u tevreden over de cursuscoördinatie, het ter beschikking stellen van de hulpmiddelen op de site, snelheid van reactie op uw vragen?
 
 
 
Heb je nog opmerkingen over de leerstof, bv. leerstof die ontbrak, of overbodig was, of te moeilijk was, of niet duidelijk was?
Geef hier eventueel uw opmerkingen, indien u dat wil ook uw naam.
Annuleren
This question is required.

Please wait..

Years,Months,Weeks,Days,Hours,Minutes,Seconds
Year,Month,Week,Day,Hour,Minute,Second
Poor,Average,Good,Very Good,Excellent
Cancel this rating!
Please select minimum {0} answer(s).
Please select maximum {0} answer(s).
Selected {0} out of {1}. Select {2} more to continue.

Korte vragenlijsten