Was uw voorkennis voldoende om de bijeenkomst te volgen?
PPT - Is de materie duidelijk uitgelegd ?
PPT: op welke manier sluit deze materie aan bij uw dagelijks werk?
SPREKER: wat vindt u van de vakkennis van de spreker?
SPREKER: wat vindt u van de presentatie van de spreker?
SPREKER: hoe was de interactie met de spreker?
SPREKER: was er voldoende evenwicht tussen de theorie en de praktijk?
SPREKER: kan u de kennis die u heeft opgedaan in de 'bijeenkomst' toepassen in uw werk?
Bent u tevreden over de praktische organisatie van de 'bijeenkomst'? Ter beschikking stellen van PPT, schikking van het lokaal, stiptheid van de spreker, …
 
 
 
Heb je nog opmerkingen over de materie/inhoud bv. onderwerpen die ontbraken, of overbodig waren, of te moeilijk waren, of niet duidelijk?
Geef hier eventueel uw opmerkingen, indien u dat wil ook uw naam.
Annuleren
This question is required.

Please wait..

Years,Months,Weeks,Days,Hours,Minutes,Seconds
Year,Month,Week,Day,Hour,Minute,Second
Poor,Average,Good,Very Good,Excellent
Cancel this rating!
Please select minimum {0} answer(s).
Please select maximum {0} answer(s).
Selected {0} out of {1}. Select {2} more to continue.

Korte vragenlijsten