De vereniging

De Koninklijke Technische Vereniging van de verwarmings- en verluchtingsnijverheid en van de aanverwante takken - verenigt personen die tijdens hun professionele activiteiten op het vlak van 'verwarming en klimaatregeling' betrokken zijn bij studiebureau's, administraties, scholen, research & development, controleorganismen of bij bedrijven die thermisch materiaal vervaardigen, installeren of verkopen. Sinds 1999 telt ATIC ook bedrijven onder zijn leden. Op de pagina leden krijgt u rechts overzicht van de aangesloten ondernemingen. Op de pagina aansluiten vindt u meer informatie omtrent het lidmaatschap voor individuele personen en bedrijven.

Het doel van onze vereniging is dan ook de vooruitgang van de techniek op het vlak van verwarming, koeling, verluchting, klimaatregeling en alles wat hierbij komt kijken, te promoten. Dit doen we door technisch onderwijs, voordrachten, seminaries en congressen te organiseren, door prijzen uit te reiken en door de verdere wetenschappelijke ontwikkelingen te ondersteunen en te begeleiden. Ook op het domein van de voorbereiding, uitwerking, en verdeling van normen zijn we actief. Tevens geven we een ATIC Newsletter uit die een korte samenvatting biedt van onze activiteiten. Op de pagina public relations leest u meer over de werking van onze organisatie en vindt u tevens een archief van onze ATIC Newsletter in PDF.

ATIC is lid van REHVA (Federation of European Heating and Air Conditioning Associations). REHVA groepeert 29 europese technische verenigingen die representatief zijn in de sector van verwarming, koeling, ventilatie en klimaatregeling. We moeten hierbij benadrukken dat REHVA vruchtbare uitwisselingen mogelijk maakt tussen de landen die lid zijn. REHVA heeft o.a. een woordenboek uitgegeven in 12 talen met technische termen die veelvuldig gebruikt worden in de sector. Anderzijds maakt ATIC ook deel uit van ASHRAE (American Society of Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers).

Hieronder kan u kennismaken met de mensen achter de schermen :

Dagelijks bestuur

operating manager:

Veronique MATTHYS [nl/fr]

Raad van bestuur

voorzitter:

Joris MAMPAEY [nl]

penningmeester:

Christian MALEVEZ [fr]

vice-voorzitter:

Claude DEBAECKER [fr]

[ werkgroep voordrachten: voorzitter ]

erevoorzitter:

Jean-Pierre MINNE [fr]

[ werkgroep technisch onderwijs ]

erevoorzitter:

Jean NOUWYNCK [fr]

[ werkgroep technisch onderwijs: voorzitter ]

erelid:

Jacques BOSSAERT [fr]

[ werkgroep technisch onderwijs ]

erelid:

Jean LEBRUN [fr]

[ werkgroep technisch onderwijs ]

bestuurslid:

Michel DE PAEPE [nl]

bestuurslid:

Pierre HOENIG [fr]

[ werkgroep voordrachten ]

bestuurslid:

Koen KESTELEYN [nl]

bestuurslid:

Gabrielle MASY [fr]

[werkgroep normalisatie]

bestuurslid:

Niko RAES [nl]

[werkgroep voordrachten]

bestuurslid:

Evert SCHOUPPE [nl]

[ werkgroep technisch onderwijs ]

bestuurslid:

Sylvano TUSSET [fr]

[ werkgroep technisch onderwijs ]