Prijzen

DE PRIJS MARCEL HERMAN 

 • De Prijs Marcel Herman wordt jaarlijks door ATIC toegekend aan een eindwerk van een jong afgestudeerde hoger onderwijs. Hiertoe wordt door een technische jury een selectie gemaakt uit eindwerken die door afstuderende laatstejaars worden ingediend.
 • In het bijzonder wordt uit het aanbod van eindwerken dat eindwerk geselecteerd dat zich naar inhoud en bijdrage aan het vakgebied weet te onderscheiden. 
 • Hiermee wil ATIC jonge afgestudeerden extra waarderen voor de geleverde onderzoeken, en tegelijk haar basisdoelstelling realiseren : de technische vooruitgang promoten in de aan onze branche gerelateerde activiteitsdomeinen. De prijs draagt de naam “Prijs Marcel Herman” ter herinnering en als eerbetoon aan de stichter en eerste voorzitter van ATIC in 1938.  Deze prijs werd een eerste maal toegekend in 1968.

De werkgroep

De werkgroep Prijzen wordt binnen ATIC gedragen door Jan Ulens. Hij wordt gesteund door zijn trouwe juryleden. Over het algemeen zijn de volgende personen elke jaar opnieuw actief binnen deze commissie: Claude Debaecker - Evert Schouppe - Geert Gallet - Ivan Piette - Joris Mampaey - Philippe Deplasse - Pierre Hoenig - René Jacobs - Sylvano Tusset - Wim Boydens ...

Deelnemingsvoorwaarden

De kandidaat (M/V) dient met succes een opleiding van het hoger onderwijs in België af te sluiten. Dit kan een opleiding van volgende types omvatten :

 • Hoger universitair onderwijs (bvb. Master in de Ingenieurswetenschappen of andere Masteropleiding  .)
 • Hoger niet-universitair onderwijs van het lange type (bvb. Master Industriële Wetenschappen, ...)
 • Hoger niet-universitair onderwijs van het korte type (bvb. Bachelor Industriële Wetenschappen, ...)
 • De kandidatuur dient te worden ondersteund door een “peter”. Dit kan hetzij de originele promotor van het eindwerk, hetzij een lid van ATIC zijn.

Inschrijving

 • Kandidaten die wensen mee te dingen naar de Prijs Marcel Herman, dienen schriftelijk hun kandidatuur in bij ATIC via deze website.
 • Na ontvangst van inschrijving ontvangt de kandidaat vanwege ATIC een bevestiging dat zijn/haar kandidatuur al dan niet weerhouden is.

Nieuw sinds 2016!

 • Elk dossier dat wordt weerhouden door de jury van de Prijs Marcel Herman, en waarvan de student zijn eindwerk komt toelichten voor de ATIC-jury in november van het mopende jaar, ontvangt de som van 250 euro, dit ongeacht of hij laureaat PMH wordt of niet!

Dossier

Is de kandidatuur weerhouden, dan heeft de kandidaat tot uiterlijk einde augustus de tijd om zijn/haar dossier te vervolledigen.

Dit dossier dient te omvatten :

 • Abstract in het Frans, Nederlands en/of Engels op maximum 1 bladzijde
 • Een exemplaar van het eindwerk in één van de aangehaalde talen (Nl, Fr of Engels) in elektronische versie, best te versturen via www.wetransfer.com

Presentatie

 • De kandidaten worden uitgenodigd voor een mondelinge presentatie in aanwezigheid van de jury in november van het lopende jaar.

Jury

 • De jury wordt heterogeen samengesteld uit leden van de Raad van Bestuur van ATIC enerzijds, en externe professionelen uit de branche die door eerstgenoemde bestuursleden jaarlijks worden aangeduid anderzijds.
 • Om geldig te vergaderen, dient 50% van de juryleden aanwezig te zijn.  De niet-aanwezige juryleden kunnen een inbreng hebben – ten informatieve titel, zij kunnen niet deelnemen aan de stemming - door hun waardering aan de hand van onderstaande criteria door te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of naar onderstaande coördinaten. 
 • Na lezing van de eindwerken door de jury, wordt een bijeenkomst jury gepland, waarbij de kandidaten de mogelijkheid hebben gedurende max. 30 minuten hun eindwerk mondeling toe te lichten. Vervolgens zal de jury een beslissing nemen op basis van onderstaande criteria. 
 • Op het einde van deze bijeenkomst wordt door stemming het beste eindwerk van de Prijs Marcel Herman bekend onder de juryleden.  Vervolgens zal het rapport met motivatie van de jury worden voorgedragen aan de Raad van Bestuur van ATIC, die op haar beurt officieel zal aanduiden wie de laureaat van de ATIC Prijs Marcel Herman van dat jaar wordt!

 • De laureaat van de Prijs Marcel Herman, wordt voor 15 januari van het volgende jaar schriftelijk bekend gemaakt aan de deelnemers. Tegelijk zal vanaf dat ogenblik via de diverse communicatiekanalen van ATIC (Newsletter, conferenties, publicaties, web-site, en dergelijke) de laureaat officieel bekend gemaakt worden.

 Prijs

 • Alle deelnemende kandidaten krijgen voor een jaar een gratis lidmaatschap “kandidaat-lid” van ATIC aangeboden.

 • De prijs voor de laureaat bedraagt een cheque ter waarde van EUR 1.000,- .

 • De deelnemende peter die de kandidaat begeleidt, wordt aangeboden kosteloos deel te nemen aan een ATIC studiedag naar keuze.

Prijsuitreiking

 • De prijsuitreiking wordt traditioneel georganiseerd tijdens de Algemene Vergadering van ATIC, dewelke steeds in maart plaatsvindt.
 • Tijdens deze Vergadering met het bestuur en de leden van ATIC, die meestal tesamen met een technische studiedag wordt georganiseerd, wordt de laureaat gevraagd een presentatie te verzorgen van zijn/haar eindwerk.

Schrijf je NU in voor de Prijs Marcel Herman 2022!

 

Korte vragenlijsten