Public relations

 

ATIC onderhoudt nauw contacten met hogescholen en universiteiten optie HVAC, deze worden als belangrijk ervaren, dit bijvoorbeeld in het kader van de Prijs Marcel Herman, wij proberen dit verder te ontwikkelen (tips en uw relaties altijd welkom).

  • Ledenwerving: de aandacht van de Commissie Public Relations gaat continu uit naar de ledenwerving: individuele leden en bedrijfsleden. Vooral bij deze laatste categorie kan de wervingscampagne succesvol genoemd worden. Het lidmaatschap is een belangrijke bron van inkomsten van ATIC, het is een noodzaak om voeling te houden met wat er leeft in onze sector. 
  • Bijeenkomsten van ATIC: deze zijn bijzonder populair en trekken makkelijk 100 deelnemers op een avond!  Het is een ideaal platform voor HVAC geïnteresseerden om, naast het opdoen van kennis, relaties aan te knopen en te onderhouden met potentiële nieuwe klanten.
  • ATIC is georganiseerd, blogt regelmatig en stuurt interessante nieuwsberichten uit via mailing, facebook, twitter en uiteraard de eigen website. 

…en er is altijd nog werk aan de winkel!

 

Korte vragenlijsten