Cyclus 4 B - OPTIMALISATIE VAN HVAC-installaties

Business Brewery - Atic Leuven
Van 16 oktober 2021 tot 23 oktober 2021
0930 - 1600

Cyclus 4 B - SYSTEMEN - 12U

 • Enkel inschrijvingen voor het volledige lessenpakket a.u.b.

 • Inschrijvingen voor één module zijn hier niet mogelijk

 

 • Deze module is bestemd voor iedereen die een globale benadering van HVAC-systemen wil ontwikkelen, vooral in een context waarin de hybridisatie van installaties de taak van integratie steeds complexer maakt.
 • Deze module is interessant voor technische medewerkers of projectleiders in ontwerpbureaus, overheidsadministraties, installatie- of exploitatiebedrijven.
 • Om deze cyclus te kunnen volgen, is het wenselijk te beschikken over de nodige kennis die in de volgende tabel voor elk vak wordt aangegeven: klik hier (volledige tabel volgt later).
 • Bovendien moet men de stof van “cyclus 4 A” beheersen voor de onderdelen "Warmtepompen" en "Warmtekrachtkoppeling".
 • Bekijk alvast het programma van de cyclus 4 C en D, optimalisatie van HVAC-systemen, zijnde CYCLUS 4 C - ALGEMENE TECHNIEKEN & CYCLUS 4 D - MODELLERING EN DYNAMISCHE SIMULATIE VAN GEBOUWEN EN TECHNISCHE UITRUSTING 
 

Initiatie PYTHON // 3u - Deze les is facultatief, gratis en toegankelijk voor iedereen!

Maarten Sourbron – KU Leuven

18 september 2021 van 9.30 tot 12.30u

Python is een vrij gelicentieerde programmeertaal die werkt op de meeste computerplatforms, van Windows tot Unix tot macOS. Python is ontworpen om een ​​leesbare taal te zijn, die visueel schoon wil zijn. Het is met name wijdverbreid in de wetenschappelijke wereld en heeft veel bibliotheken die zijn geoptimaliseerd voor numerieke berekeningen. Er zijn verschillende simulatietools ontwikkeld op het gebied van HVAC-simulatie. Een korte initiatie zal worden uitgevoerd om het vereiste niveau van gebruik van Python te bereiken, waaronder het gebruik van de packages Numpy (matrixberekening), Panda's (Spreadsheet) en Odeint (integralen). Deze les is aanbevolen voor degenen die Python nog niet kennen en zich wensen in te schrijven voor modules van cyclus D. Ze staat ook open voor andere mensen die zich niet inschrijven voor de andere cyclus 4 modules maar deze computertaal wel willen leren. Vergeet je laptop niet!

Initiatie EES // 3u - Deze les is facultatief, gratis en toegankelijk voor iedereen! 

Ivan Verhaert – Universiteit Antwerpen

18 september 2021 van 13 tot 16u

ATIC stelt al enkele jaren het "EES" -programma beschikbaar voor al zijn studenten en docenten. EES staat voor Engineering Equation Solver en is ontwikkeld door de University of Wisconsin. Dit programma kan enerzijds worden beschouwd als een "supercalculator" of een "toolbox" voor praktische rekentaken en anderzijds als een database met HVAC-producten voor geïnteresseerden, dat wil zeggen als een krachtige simulatiemachine. Een korte initiatie zal worden gegeven om een goed niveau als gebruiker van EES te bereiken en in het bijzonder het gebruik van de "integraal" -functies, en van de "interpoleer" -functies in het kader van "opzoektabel" om schema's te beheren, bijvoorbeeld van parametrische studies met de "oplostabel" functie. », Identificatietechnieken… Deze les wordt zelfs aanbevolen voor degenen die EES al kennen en die zich willen inschrijven voor de module van cyclus 4 D en A. Vergeet zeker je laptop niet!

Hybride systemen en hydraulische integratie // 3u

Ivan Verhaert - Universiteit Antwerpen - Ruben Vos - Hysopt

16 oktober 2021 van 9u30 tot 12u30

In theorie klinkt de combinatie van warmtekrachtkoppeling en/of warmtepompen in combinatie met (bestaande) ketels heel logisch en eenvoudig. In de praktijk blijkt echter dat veel van dergelijke ‘hybride’ installaties ondermaats presteren. De grote boosdoener daarbij is een suboptimale hydraulische integratie van deze verschillende productie-eenheden alsook het gebrek aan een bijpassende solide regeling. In deze sessie duiken we in de verwarmingshydraulica mbt hybride systemen en bespreken we de voor- en nadelen van verschillende mogelijke hydraulische integraties van duurzame warmtebronnen in (bestaande) verwarmingsinstallaties. Gepresenteerd door een tandem van Universiteit Antwerpen voor het academische aspect en Hysopt voor de praktische insteek.

Verwarmingsnetten van het type Combilus // 3u

Ivan Verhaert - Universiteit Antwerpen - Ruben Vos - Hysopt

16 oktober 2021 van 13u tot 16u

Bij een combilusinstallatie wordt de warmte, zowel voor het SWW als voor de verwarming (CV), centraal opgewekt en via een enkel primair circuit naar de afleversets in de appartementen gebracht. Tijdens deze sessie bespreken we de combilus en de specifieke ontwerpregels hiervoor. We bespreken daarbij de basisprincipes maar zeker en vast ook enkele kleine maar belangrijke details die een combilus systeem kunnen maken of kraken.

Netwerken voor stadsverwarming // 3u

Ivan Verhaert - Universiteit Antwerpen - Ruben Vos - Hysopt

23 oktober 2021 van 9u30 tot 12u30

De cursus behandelt technische principes en terminologie, materialen, het concept van implementatie en de regels van haalbaarheidsanalyses. Voorbeelden van dimensionering worden gepresenteerd vanuit een veldanalyse door onderhouds- en monitoringaspecten te integreren. We bespreken de plaats van warmtenetten in de energietransitie, als een middel en geen doel op zich. De verschillende generaties warmtenetten worden ontleed, met een focus op optimalisatie van bestaande 3e generatie warmtenetten en het ontwerp van 4e en 5e generatie warmtenetten. We bespreken oa optimalisatie van leidingselectie en hoe een life cycle assessment een belangrijke meerwaarde kan realiseren. Ten slotte bespreken we ook hoe bestaande gebouwen warmtenet-ready kunnen gemaakt worden.

Systeemgerichte workshop // 3u

Ivan Verhaert - Universiteit Antwerpen - Ruben Vos - Hysopt

23 oktober 2021 van 13u tot 16u 

In deze workshop worden de cursisten aan het werk gezet om de opgedane kennis in de onderdelen ‘hydraulische integratie’, ‘combilus-systemen’ en ‘warmtenetten’, te gaan testen. De oefeningen zullen uitgevoerd worden mbv de Hysopt software waarbij de software als didactische tool wordt gebruikt om inzicht te krijgen in de hydraulica en regeling van een verwarmingsinstallatie. Er wordt een tijdelijke licentie voorzien voor de cursisten.

Algemene Workshop // 6u

Lesgevers: allen

(later meer details, er wordt nog overlegd met de verschillende leerkrachten hierover)

12 februari 2022 van 9.30 tot 16u

De doelstellingen van de workshop zijn de praktische toepassing van de cursussen, het realiseren van concrete oefeningen dus. Het geeft de deelnemers ook de mogelijkheid om vragen te stellen over de geleerde onderwerpen en de oefeningen. Met andere woorden, de workshop is de ideale sessie om het vak te leren en zich voor te bereiden op examens. Vergeet je laptop niet mee te nemen!

Examen // 4u

5 maart 2022 van 9u30 tot 14u30

(later meer details, er wordt nog overlegd met de verschillende leerkrachten hierover)

Atic examens zijn altijd open boek examens. U kunt een praktische oefening verwachten. Vergeet dus niet je laptop en syllabi mee te nemen.

 

INSCHRIJVEN:

 • Individueel ATIC lid of bedrijfslid € 600
 • Geen lid € 720
 • Lid WTCB of Techlink € 660

 

 • U kan uw deelneming reserveren en het aangeduide bedrag overschrijven op rekening nr: IBAN: BE96 2300 1003 8005 - BIC: GEBABEBB van ATIC met vermelding: “Inschrijving cyclus 4 B - 2021” met naam en eventueel factuurnummer.
 • U schrijft zich best in voor 6 oktober 2021.
 • Bij onmiddellijke betaling (d.i. voor 10 oktober 2021 ! Dus u betaalt voor u uw factuur ontvangt!), krijgt u 30 euro terug, u betaalt dus minder voor uw lessenreeks !
 • Wij zijn niet onderworpen aan de btw
 • De cyclus omvat 12 lesuren, exclusief EES en Python (deze zijn gratis) - u kan bovendien nog deelnelen aan de workshop en het examen
 • U ontvangt elektronisch cursusmateriaal ter ondersteuning van de lessenreeks

WAAR

BUSINESS BREWERY - Interleuvenlaan 62 - B-3000 Leuven

(waar Atic ook zijn kantoor heeft) - Indien we niet voldoende kunnen beantwoorden aan de eisen van social distancing (als de groepen te groot zijn / we nog niet immuum zijn aan het Covid virus..) dan gaan we naar een andere, grotere locatie. Of we kunnen ook elk moment schakelen en on-line lessen organiseren als de omstandigheden dit vragen!  Ondertussen hebben we hiermee voldoende ervaring.

 • https://www.businessbrewery.be/nl/contact/  hier klikt u door, google maps
 • Makkelijke toegang met het openbaar vervoer vanaf het station van Leuven, perron 5, om het kwartier is er een bus, de busrit duurt ook een kwartier 

Tijdstip en catering:

 • Op zaterdag van 9.30u tot 12.30u en van 13.00u tot 16.00u.
 • Een koffiepauze wordt voorzien in elk blok van 3 uur les.
 • Op zaterdagen waar 2 lessen werden geprogrammeerd, wordt een licht walking buffet voorzien ‘s middags.
 • Indien de lessen op woensdag worden georganiseerd, gebeurt dit enkel on-line, van 18u tot 21u.

SUBSIDIES:

 • Deelnemers die gebruik wensen te maken van de KMO-portefeuille kunnen hun aanvraag indienen VOOR aanvang van de lessen of ten laatste bij ontvangst factuur. 
 • Opgelet, de aanvraag voor KMO-portefeuille moet ingediend zijn ten laatste 14 kalenderdagen na datum van aanvang van de lessen, m.n. hier uiterlijk voor 29 oktober 2021. 
 • Kijk op volgende websites voor verdere informatie:https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille voor KMO’s gelegen in Vlaanderen (erkenningsnummer ATIC: DV.O105602)
 • www.wallonie.be voor bedrijven gelegen in Wallonië
 • www.leforem.be of www.vdab.be voor natuurlijke personen.

ALGEMENE VOORWAARDEN:

ATIC vraagt om de deelnameprijs aan alle ATIC evenementen ONMIDDELLIJK te betalen na inschrijving. Een factuur met desgevallend ‘voldaan’ ontvangt u op de dag van de aanvang van de lessen/studiedag. Wij danken u bij voorbaat voor het leveren van een inspanning voor het wel functioneren van onze kleine organisatie. Onze facturen zijn contant betaalbaar.  Indien u wenst te betalen met KMO Portefeuille, laat ons dit dan zo snel mogelijk weten. 

 • Een wijziging in de deelname (naam deelnemer/facturatieadres ..) kan per e-mail (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) ingediend worden tot 2 dagen voor de start van het ATIC evenement.
 • Annulering: Annulering dient schriftelijk (per e-mail) te gebeuren en dit tot 2 dagen voor de start van het evenement. In dit geval is de annulering gratis.
 • No-show: het bedrag van uw inschrijving is integraal verschuldigd.
 • Bij annulering later dan 2 dagen voor aanvang van het evenement is de volledige deelnameprijs verschuldigd.
 • ATIC is niet onderworpen aan de BTW.
 • Daar waar niet in de voorwaarden is voorzien beslist ATIC in geval van geschil. Rechtbanken van Leuven zijn bevoegd in geval van geschillen.
 • Door u elektronisch in te schrijven bevestigt u dat u onze algemene voorwaarden aanvaardt.
Startdatum 16 oktober 2021
Startuur 09u30
Einddatum 23 oktober 2021
Einduur 16u00
Locatie Business Brewery - Atic Leuven

Korte vragenlijsten