Cyclus 4 A - OPTIMALISATIE VAN HVAC-installaties

Business Brewery - Atic Leuven
Van 25 september 2021 tot 9 oktober 2021
0930 - 1600

Cyclus 4 A - Componenten - 15u

 • Inschrijvingen voor de modules van uw wensen zijn mogelijk

 • Vraag de inschrijvingsprijs op het secretariaat indien u zich niet voor de hele lessenreeks wenst in te schijven via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 • Deze module is een must voor iedereen die meer wil weten over HVAC-componenten die zijn ontworpen met als doel de energietransitie te stimuleren, daar ze minder energie verbruiken en minder afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen.
 • Deze module is interessant voor technische medewerkers of projectleiders in ontwerpbureaus, overheidsadministraties, installatie- of exploitatiebedrijven.
 • De beheersing van de onderdelen "Warmtepompen" en "warmtekrachtkoppeling" is noodzakelijk om de “cyclus 4 B – Systemen” te kunnen volgen.
 • Bekijk alvast het programma van cyclus 4 C en D, optimalisatie van HVAC-systemen, zijnde CYCLUS 4 C - ALGEMENE TECHNIEKEN & CYCLUS 4 D - MODELLERING EN DYNAMISCHE SIMULATIE VAN GEBOUWEN EN TECHNISCHE UITRUSTING 
 

Warmtekrachtkoppeling // 3u

Ivan Verhaert - Universiteit Antwerpen

25 september 2021 van 9u30 tot 12u30

 • Warmtekrachtkoppeling maakt de productie van warmte- maar ook van elektriciteit met dezelfde brandstof (in dit geval gas) mogelijk. Door deze twee producties te combineren, maakt warmtekrachtkoppeling het mogelijk het gasverbruik met 25% te verminderen en dus 25% CO2 te besparen, waardoor het in aanmerking komt voor de toekenning van groene stroomcertificaten. Deze certificaten maken warmtekrachtkoppeling, die wordt toegevoegd aan bestaande ketels, binnen 5 tot 6 jaar rendabel. Tot op heden vertegenwoordigt het geïnstalleerde vermogen aan warmtekrachtkoppeling in België het equivalent van twee kerncentrales: het stopzetten van kernenergie in 2025 is een grote kans om deze technologie van energietransitie, die warmtekrachtkoppeling is, te ontwikkelen. Hoe kunnen we dimensioneren? Welke valkuilen moeten bij de installatie worden vermeden? Hoe kunnen we er het beste van maken? 
 • Voor deze vorming is geen specifieke voorkennis nodig, natuurlijk moet u als deelnemer iets weten van energie en elektriciteit..

Warmtepompen // 3u 

Ivan Piette - Optimizzed

25 september 2021 van 13u tot 16u

 • De warmtepomp zal een van de drijvende krachten zijn achter de energietransitie op het gebied van de verwarming van gebouwen en de productie van warm water. De thermische eisen van bestaande installaties enerzijds en de toekomstige eisen van de F-gas verordening anderzijds zijn slechts twee uitdagingen waaraan de warmtepomp sector het hoofd moet bieden. De technische en wetgevende ontwikkelingen komen aan bod bij de behandeling van de verschillende courante warmtepomp types.
 • Er wordt voor dit vak geen voorkennis vereist.

ADIABATISCHE KOELING en DAUWPUNTKOELING // 3u

Johan Verplaetsen - Menerga

2 oktober 2021 van 9u30 tot 12u30

 • Indirecte adiabatische koeling was een van de eerste transformaties die in airconditioning werden gebruikt. De verdampingswarmte van het water die nodig is voor de verandering van toestand, wordt gehaald uit de te koelen lucht, zonder deze met een verhoogd vochtgehalte naar het gebouw te voeren. Een geoptimaliseerde variante van indirecte adiabatische koeling kan zelfs een dauwpuntkoeling realiseren. In deze module analyseren we hoe deze koeling wordt uitgevoerd en wat de kenmerken zijn. We zullen ook het antwoord geven op de vraag: is dit systeem een alternatief of een aanvulling op mechanische koeling in gebouwen in België? Vereiste voorkennis: Luchtbehandeling in het algemeen en meer specifiek het hx-diagram.
 • Voor dit vak is een basiskennis van alles wat luchtbehandeling/psychrometrie is zeker een aanrader!  (gegeven door dezelfde leerkracht in cyclus 3, zie link)

Zonne-energie en Geothermie // 6u

Ivan Piette - Optimizzed

2 oktober 2021 van 13u tot 16u - 9 oktober 2021 van 13u tot 16u

 • Het potentieel van deze twee energiebronnen voor hernieuwbare energie komt duidelijk naar voren in de klimaatdoelstellingen van onze verschillende regeringen. De eenvoud en efficiëntie van thermische zonnewarmte worden vaak over het hoofd gezien in de discussie over energietransitie. Het potentieel van geothermische energie wordt vaak als te duur beschouwd. Deze twee onuitputtelijke, plaatselijke en rechtstreeks beschikbare bronnen zonder tussenpersonen kennen echter minder belemmeringen voor de toepassing ervan dan andere technieken die in de media en de politiek populairder zijn.
 • Er wordt voor dit vak geen voorkennis vereist. 

INSCHRIJVEN:

 • Individueel ATIC lid of bedrijfslid € 750
 • Geen lid € 900
 • Lid WTCB of Techlink € 825

 

 • U kan uw deelneming reserveren en het aangeduide bedrag overschrijven op rekening nr: IBAN: BE96 2300 1003 8005 - BIC: GEBABEBB van ATIC met vermelding: “Inschrijving cyclus 4 A - 2021” met naam en eventueel factuurnummer.
 • U schrijft zich best in voor 15 september 2021.
 • Bij onmiddellijke betaling (d.i. voor 15 september 2021 ! Dus u betaalt voor u uw factuur ontvangt!), krijgt u 30 euro terug, u betaalt dus minder voor uw lessenreeks !
 • Wij zijn niet onderworpen aan de btw
 • De cyclus omvat 15 lesuren, exclusief EES en Python (deze zijn gratis) - u kan bovendien nog deelnelen aan de workshop en het examen
 • U ontvangt elektronisch cursusmateriaal ter ondersteuning van de lessenreeks

WAAR

BUSINESS BREWERY - Interleuvenlaan 62 - B-3000 Leuven

(waar Atic ook zijn kantoor heeft) - Indien we niet voldoende kunnen beantwoorden aan de eisen van social distancing (als de groepen te groot zijn / we nog niet immuum zijn aan het Covid virus..) dan gaan we naar een andere, grotere locatie. Of we kunnen ook elk moment schakelen en on-line lessen organiseren als de omstandigheden dit vragen!  Ondertussen hebben we hiermee voldoende ervaring.

 • https://www.businessbrewery.be/nl/contact/  hier klikt u door, google maps
 • Makkelijke toegang met het openbaar vervoer vanaf het station van Leuven, perron 5, om het kwartier is er een bus, de busrit duurt ook een kwartier 

Tijdstip en catering:

 • Op zaterdag van 9.30u tot 12.30u en van 13.00u tot 16.00u.
 • Een koffiepauze wordt voorzien in elk blok van 3 uur les.
 • Op zaterdagen waar 2 lessen werden geprogrammeerd, wordt een licht walking buffet voorzien ‘s middags.
 • Indien de lessen op woensdag worden georganiseerd, gebeurt dit enkel on-line, van 18u tot 21u.

SUBSIDIES:

 • Deelnemers die gebruik wensen te maken van de KMO-portefeuille kunnen hun aanvraag indienen VOOR aanvang van de lessen of ten laatste bij ontvangst factuur. 
 • Opgelet, de aanvraag voor KMO-portefeuille moet ingediend zijn ten laatste 14 kalenderdagen na datum van aanvang van de lessen, m.n. hier uiterlijk voor 1 oktober 2021. 
 • Kijk op volgende websites voor verdere informatie:https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille voor KMO’s gelegen in Vlaanderen (erkenningsnummer ATIC: DV.O105602)
 • www.wallonie.be voor bedrijven gelegen in Wallonië
 • www.leforem.be of www.vdab.be voor natuurlijke personen.

ALGEMENE VOORWAARDEN:

ATIC vraagt om de deelnameprijs aan alle ATIC evenementen ONMIDDELLIJK te betalen na inschrijving. Een factuur met desgevallend ‘voldaan’ ontvangt u op de dag van de aanvang van de lessen/studiedag. Wij danken u bij voorbaat voor het leveren van een inspanning voor het wel functioneren van onze kleine organisatie. Onze facturen zijn contant betaalbaar.  Indien u wenst te betalen met KMO Portefeuille, laat ons dit dan zo snel mogelijk weten. 

 • Een wijziging in de deelname (naam deelnemer/facturatieadres ..) kan per e-mail (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) ingediend worden tot 2 dagen voor de start van het ATIC evenement.
 • Annulering: Annulering dient schriftelijk (per e-mail) te gebeuren en dit tot 2 dagen voor de start van het evenement. In dit geval is de annulering gratis.
 • No-show: het bedrag van uw inschrijving is integraal verschuldigd.
 • Bij annulering later dan 2 dagen voor aanvang van het evenement is de volledige deelnameprijs verschuldigd.
 • ATIC is niet onderworpen aan de BTW.
 • Daar waar niet in de voorwaarden is voorzien beslist ATIC in geval van geschil. Rechtbanken van Leuven zijn bevoegd in geval van geschillen.
 • Door u elektronisch in te schrijven bevestigt u dat u onze algemene voorwaarden aanvaardt.
Startdatum 25 september 2021
Startuur 09u30
Einddatum 9 oktober 2021
Einduur 16u00
Locatie Business Brewery - Atic Leuven

Korte vragenlijsten