Stichting Burnay

De leden van de Burnay commissie zijn: Joris MAMPAEY, Jean NOUWYNCK, Niko RAES, Evert SCHOUPPE, Dirk VANSTRAELEN, Pierre HOENIG, Luc VERCRUYSSE

Burnay Foundation – Call for Projects within the framework of the 75th anniversary of ATIC

Introduction

In 1983, when C.E.D.R.I.C (Centre d’Etudes, de Documentation et de Recherche pour l’industrie du Chauffage), situated at Liège University, was dissolved, the existing funds, as well as a donation from Professor Burnay, were invested in a foundation named ‘Burnay Foundation’ which was set up for this purpose, and is managed by ATIC. The foundation was named in honour of Gilbert Burnay, who contributed generously to our sector. The regulation of this foundation provides (in Article 1) that the funds are to be used to support the research, the development and the establishment of procedures, methods and codes of good practices in the areas of heating, ventilation and air conditioning.

On a regular basis, calls are sent in order to assess whether certain projects could be financed better. The ATIC Board members (supported by the Burnay Commission) chose the most appropriate candidate among the proposals that are submitted.

The following projects were financed by funds from the Burnay Foundation in the past:

 • Set-up of a reference climatical year for Belgium;
 • Development of the MBDSA (Multizone Building Dynamic Simulation)
 • Assistance with the CSTC study concerning the adaptation of Belgian standard NBN B 62-002.

On the occasion of the 75th anniversary of ATIC, the organization wishes to support research and development projects which provide a useful contribution in the field of heating, ventilation and air-conditioning. Therefore, the Board of ATIC has set aside a large sum, equivalent to one year of academic research.

Call for projects

The aim is to support practical work which would allow designers and installers to make the best decision in the application of heating, ventilation and air-conditioning techniques. Through this call for projects, ATIC aims to inform candidates and encourage them to submit their application.

LIJST VAN DE INGEDIENDE PROJECTEN

 • REPEAT (REAL PERFORMANCE ASSESSMENT) - Introduit par: UC Louvain (Service Architecture et Climat)
 • TOWARDS MORE EFFICIENT HVAC MANAGEMENT SYSTEMS - Introduit par: U Liège (Thermodynamics Laboratory / BEMS research group / JCJ energetics)
 • OPTIMALISATIE VAN DE HYBRIDE ENERGIEOPWEKKING VOOR WOONGEBOUWEN - Ingediend door: Bureau Boydens & HYSOPT 
 • EVALUATIEMETHODES VOOR SATELLIETUNITS - Ingediend door: U Antwerpen (Onderzoeksgroep EMIB) 
 • DESIGN RULES AND PRE-STANDARD CALCULATIONS FOR ENERGY STORAGE TECHNOLOGIES IN BUILDINGS - Ingediend door: U Gent (M. De Paepe, A. Janssens, R. Bockstaele, H. Monteyne) 
 • DEVELOPMENT OF A FRAMEWORK FOR PERFORMING BUILDING ENERGY SIMULATIONS - Ingediend door: ingenieursbureau Ingenium

MOTIVERING VAN DE KEUZE VAN HET WINNEND PROJECT

 • Als antwoord op zijn “call for projects” ontving ATIC zes belangwekkende voorstellen van projecten in het brede domein van de HVAC.
 • Deze voorstellen werden grondig onderzocht door de “commissie Burnay” die hiertoe werd gemandateerd door de raad van bestuur van ATIC.
 • De voorstellen werden getoetst aan de mate van beantwoorden aan het doel van de oproep: “to support practical work which would allow designers and installers to make the best decision in the application of heating, ventilation and air-conditioning”. Verder werden ze beoordeeld op basis van de criteria die eveneens vermeld waren in de oproep.
 • De uiteindelijke keuze van de commissie, hierin gevolgd door de raad van bestuur, viel op het project ingediend door een team van de Universiteit van Gent, met als voorwerp: “design rules and pre-standard calculations for energy storage technologies in buildings”.
 • De commissie oordeelde dat het winnend project het best beantwoordde aan het doel van de oproep, zoals hiervoor herhaald.
 • Het zoeken naar een optimale integratie van diverse energiebronnen, waaronder alternatieve energiebronnen met inbegrip van fotovoltaïsche energie, voor de verwarming van gebouwen en de rol die energiestockage hierin kan spelen, beantwoordt aan een vraag die veel ontwerpers en uitvoerders in de HVAC-branche zich stellen.
 • Dit project past ook het best in het kader van hoe het voorwerp van de call for projects werd gepreciseerd: “the project is based on energy saving, integration of renewable energy or the improvement of comfort”.
 • Het zoeken naar de beste systemen om hernieuwbare energie aan te wenden voor verwarming van gebouwen bevordert gelijktijdig de besparingen aan fossiele energie. Het project bespeelt hiermee twee van de drie hoofdthema’s die in het voorwerp van de oproep werden naar voor gebracht.
 • Het winnend project scoorde ook het hoogst in de volgende vooropgestelde evaluatiecriteria, vermeld in de oproep en die de commissie als belangrijkste had weerhouden.

Response to market needs

 • Een “design guide” voor geïntegreerde verwarmingssystemen met richtlijnen voor de opvatting en de dimensionering van dergelijke systemen en de integratie hierin van energiestockage beantwoordt ongetwijfeld aan  een zeer breed verspreide vraag van diverse betrokkenen uit de HVAC-branche, zowel ontwerpers als uitvoeders.

New concept

 • Zoeken naar een optimale toepassing van alternatieve energie voor de verwarming van gebouwen en het onderzoeken van de mogelijkheden die diverse vormen van energiestockage” hierbij bieden is niet als een nieuw concept te betitelen. Het is echter wel een zeer actueel thema in de HVAC-branche.
 • Het integreren van fotovoltaïsche energie in deze aanpak is echter wel weinig onderzocht en dus toch vernieuwend.

Possibility for further development

 • Het onderzoek naar de beste toepassing van energiestockage in verwarmingssystemen, die o.a. alternatieve energieën integreren, zal in de toekomst slechts aan belang winnen.
 • Het in het vooruitzicht gestelde valideringsonderzoek, door implementeren en opvolgen van bepaalde systemen in het E-cube programma van de universiteit Gent, werd op dit vlak als veelbelovend ingeschat.

Real possibility for energy saving

 • Het optimaal gebruik maken van alternatieve energiebronnen – o.a. door het toepassen van diverse vormen van energiestockage – betekent een belangrijke besparing in verbruik van fossiele energie, wat in het kader van de klimaatproblematiek een zeer belangrijke factor is.

Accordance with standards, Belgian laws and ATIC work methods

 • Het feit dat de vooropgestelde “design guide” voor dergelijke geïntegreerde systemen en de vereenvoudigde dimensioneringsmethode die hij zal bevatten opgevat wordt als een “add on” voor de gestandaardiseerde EPB-berekeningen werd als een meerwaarde gezien.
 • Bovendien bestaat de mogelijkheid dit als een aanzet te zien om in de toekomst de EPB-regelgeving beter te laten inspelen op de integratie van alternatieve energiebronnen en het concept van energiestockage.

Korte vragenlijsten