Stichting Burnay

De werkgroep Burnay Fonds wordt gedragen door volgende personen binnen ATIC: Ivan Piette - Joris Mampaey - Jean Nouwynck - Evert Schouppe - Ivan Verhaert - Pierre Hoenig

In 1983 werd het CEDRIC (Centre d'Etudes, de Documentation et de Recherche pour l'Industrie du Chauffage) van de Universiteit van Luik opgeheven. Een deel van de beschikbare middelen van dit centrum werd vervolgens geïnvesteerd in een stichting die door Atic wordt beheerd en "Stichting Burnay" wordt genoemd, ter ere van professor Gilbert Burnay én als erkenning voor de diensten die aan Atic en aan het vakgebied van de verwarming werden verleend.

Het reglement van de Stichting Burnay bepaalt in artikel 1 dat het doel van de stichting als volgt luidt: het onderzoek, de ontwikkeling, de vaststelling van processen, methoden of gedragscodes op het gebied van verwarming, ventilatie, airconditioning en aanverwante takken te bevorderen.

De Raad van Bestuur van Atic selecteert de projecten die door de Stichting Burnay financieel worden weerhouden en ondersteund.

Sinds haar oprichting heeft de Stichting de volgende projecten gesteund:

  • Ontwikkeling van een referentieklimaatjaar voor België
  • Ontwikkeling van MBDSA (Multizone Building Dynamic Simulation)
  • Ondersteuning bij de WTCB-studie betreffende de aanpassing van de Belgische norm NBN B 62-002

Ter gelegenheid van haar 75e verjaardag in 2013 besloot Atic een project te weerhouden dat overeenkomt met een jaar academisch onderzoek voor een praktisch werk dat ontwerpers en installateurs in staat moet stellen een optimale keuze te maken voor een innovatieve toepassing in verwarming, ventilatie of airconditioning.

Het project "Design rules and pre-standard calculations for energy storage technologies in buildings" van een team van de Universiteit Gent (M. De Paepe, A. Janssens, R. Bockstaele, H. Monteyne) werd geselecteerd.

Het resultaat van de studie "Het potentieel van elektrisch en thermische energieopslag in lageenergiewoningen" kan u vinden door op deze link te klikken!

Wil u de rekentool zelf eens uittesten? Klik dan op deze link voor de storage tool, weet wel dat u via deze link de free software moet downloaden opdat de storage tool werkt naar behoren.

  • Na download programma (link boven), opnieuw computer opstarten.
  • Excel openen, registreren in programma, Excel afsluiten en Excel opnieuw openen. Laat ons weten wat de resultaten zijn in uw woning.

 

In 2021 werd steun verleend aan het project van bijlage 85 van het IEA (Internationaal Energie Agentschap) voor de studie van systemen voor indirecte verdampingskoeling (EIC):

Voor de beschrijving van het EIC-project:
klik hier voor Proposal new IEA EBC Annex en
klik hier voor Conference Atic IEC 22-04-2021.
 

Korte vragenlijsten