Technisch onderwijs

De Werkgroep

De werkgroep Technisch Onderwijs wordt gedragen door volgende personen binnen ATIC:

  • Bart Bleys en Gabrielle Masy (voorzitters Commissie Technisch Onderwijs)
  • Jean Nouwynck - Joris Mampaey - Jean Lebrun - Sylvano Tusset - Patrick De Visscher - Ivan Verhaert - Ivan Piette - Jean-Claude Marbaix - Philippe Deplasse

Cursussen

  • De ATIC cursussen worden georganiseerd voor personen met een achtergrond in gebouwentechniek: werknemers van studiebureau’s, openbare besturen, installatiebedrijven of onderhoudsfirma’s. Indien zij de behoefte voelen om hun HVAC-kennis stevig bij te spijkeren, dan zijn zij bij ons aan het juiste adres en van harte welkom!
  • Cursussen worden georganiseerd door de werkgroep Technisch Onderwijs binnen ATIC. Een volledige cursus loopt over een periode van 2 jaar en is opgedeeld in 4 cycli. Elke cyclus duurt één semester.
    Voorbeelden van het programma van cyclus 1, 2, 3 en 4 die in het verleden gegeven werden, kan u in ons archief vinden.

Specialisatiecursussen

  • Specialisatiecursussen worden sporadisch georganiseerd door de werkgroep Technisch Onderwijs, aangaande onderwerpen die heel actueel en specifiek zijn.
  • Zij handelen over een actueel onderwerp, worden net zoals bij de andere 4 cycli gegeven door vakspecialisten, hier wordt meer theoretische toelichting en praktische tips gegeven. 

Downloads

Noot:

ATIC heeft Qfor ClientScan met succes doorlopen, klik hier voor de richtlijnen voor het gebruik van de KMOPortefeuille.

Deelnemers die gebruik wensen te maken van de KMO-portefeuille kunnen hun aanvraag indienen VOOR aanvang van de lessen of ten laatste bij ontvangst factuur. Opgelet, de aanvraag voor KMO-portefeuille moet ingediend zijn ten laatste 14 kalenderdagen na datum van aanvang van de lessen.

Kijk op volgende websites voor verdere informatie:

 

Korte vragenlijsten