REGIE DER GEBOUWEN

www.buildingsagency.be

De Regie der Gebouwen is een parastatale die belast is met huisvesting van de federale overheidsdiensten.

In dit kader beheert ze de gebouwen uit het patrimonium van de federale staat (kantoorgebouwen, gerechtshoven, gevangenissen,                     nationale musea,…) .

Ze treedt op als bouwheer bij het optrekken van nieuwe gebouwen ter uitbreiding van het federale staatspatrimonium.

Binnen de Studiedienst Architectuur en Engineering van het hoofdbestuur van de Regie is er een gespecialiseerde dienst (HVAC & bouwfysica) die zich hoofdzakelijk bezig houdt met de technische uitrustingen van gebouwen in het domein van de verwarming en de klimaatregeling.

 

CONTACTEER

REGIE DER GEBOUWEN

Gulden Vlieslaan 87 bus 2

B-1060 Brussels

+32 (0) 2 541 68 07 Ir. P-Y BADOT DIENSTHOOFD - DIENST HVAC & BOUWFYSICA www.buildingsagency.be

Korte vragenlijsten