BUILDWISE

www.buildwise.be

Buildwise is de nieuwe naam van het vroegere Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB), opgericht in 1959 door de bouwsector. Buildwise heeft als missie om bouwprofessionals te ondersteunen bij hun dagelijkse taken. De praktijk staat daarbij voorop. Daarom zijn de Technische Comités, waarin vertegenwoordigers uit de bouwsector zetelen, cruciaal voor onze werking.

Niet alleen de naam Buildwise is nieuw sinds november 2022, ook onze strategische doelstellingen zijn bijgestuurd:

  • Van een onderzoekscentrum naar een innovatiecentrum: Buildwise wil in de sector kennis doorgeven die de kwaliteit, productiviteit en duurzaamheid daadwerkelijk verbetert. Zo maken we de weg vrij voor innovatie op werven en in bouwbedrijven.
  • Een katalysator voor kennisdeling en verbetering: Buildwise wil zijn verbindende rol nog versterken. Om de uitdagingen van vandaag en morgen het hoofd te bieden, willen we dan ook de hele sector in beweging zetten.
  • Van multidisciplinaire naar transdisciplinaire expertise: Buildwise bekijkt problemen vanuit verschillende invalshoeken en pakt ze aan met beide voeten stevig in het werkveld. Om solide oplossingen te vinden, hanteren we een alomvattende, geïntegreerde aanpak. Daarbij staan drie pijlers centraal: technologie, duurzaamheid en vakmanschap.

CONTACTEER

BUILDWISE

02 655 77 11 Bart Bleys www.buildwise.be

Korte vragenlijsten