UNIVERSITEIT ANTWERPEN

www.uantwerpen.be

Kies, samen met meer dan 9000 andere studenten, voor de Universiteit Antwerpen! We zetten even op een rijtje waarom ...

Ruime keuze

We hebben meer dan 100 studietrajecten, vooral driejarige professionele bachelors maar ook vierjarige academische masters (onze ingenieursopleiding en onze opleidingen beeldende kunsten op campus Sint Lucas).

Je bent geen nummer

We zijn de grootste hogeschool van Antwerpen, en de op één na grootste van Vlaanderen. Maar daarom ben je nog geen nummer! Integendeel, je kan rekenen op een coach (docent, studiebegeleider, ombuds).

We begeleiden je door je studieparcours.

Is er een hindernis (dyslexie, ADHD, een handicap ...) of wil je je studie combineren met topsport, cultuur of werk, dan loodsen we je via een programma op maat naar het eindresultaat: je diploma en een voorsprong op de arbeidsmarkt.

Wij staan borg voor kwalitatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk onderwijs voor elke student, ongeacht beperkingen of persoonlijke achtergrond.

Net zoals in de architectuur, noemen we dit 'design for all'. Daarom:

  • kennen wij een kwaliteitslabel toe aan leermateriaal en leerprocessen die aan strenge eisen voldoen;
  • bieden we faciliteiten aan studenten met een bijzonder statuut (topsport, job, functiebeperking);
  • streven we ernaar om te voldoen aan de vereisten van visitaties en accreditaties.

Met beide voeten in het ‘echte leven'

Praktijk, innovatie, jobservice, teamwork en open communicatie zijn geen dure woorden, wel dagelijkse kost.

  • Praktijk: we geven geen steriele lessen maar creëren een leerproces gebaseerd op ervaringen uit het werkveld (stages, bedrijfsbezoeken, workshops, probleemgestuurd en projectgericht onderwijs, eindwerken en masterproeven met een hoog realiteitsgehalte)
  • Innovatie: we sturen ons onderwijs voortdurend bij, in nauwe interactie met wat er buiten de schoolmuren gebeurt: het werkveld, de (inter)nationale actualiteit. We zijn gedreven in onderzoek en consultancy.
  • Jobservice: (bijna) afgestudeerd? We verzamelen laatste jobaanbiedingen van bedrijven en organisaties uit je sector.
  • Teamwork: we (studenten, docenten, andere hogeschoolmedewerkers, werkveld ...) bundelen competenties. Zo komen we tot goede resultaten.

Innovatieve leeromgeving

Elke opleiding heeft specifiek leermateriaal en een leeromgeving op maat: het skillslab voor vroedvrouwen en verpleegkundigen bijvoorbeeld, het autotechnologisch centrum op de campus in Hoboken.

De meeste campussen zijn uitgerust met draadloos internet. Sommige opleidingen integreren het gebruik van laptops in de les. Als Universiteit Antwerpen-student heb je sowieso recht op een laptop aan voordeeltarief. We gebruiken intens de elektronische leeromgeving Blackboard voor cursussen, opdrachten, testen, portfolio's ... Voor alle opleidingsgebonden communicatie heb je een persoonlijk mailadres.

Open communicatie: je boekt alleen maar vooruitgang door op een constructieve manier van gedachten te wisselen: studenten onderling, docenten onderling, docenten en studenten ... Zelfs onze infrastructuur speelt hierop in. Neem nu campus Zuid, de View en onze I-room.

Inspraak

Als Universiteit-Antwerpen- student bepaal je effectief mee hoe de hogeschool functioneert.

Een aangename studeeromgeving en een studentgerichte hogeschool creëer je door samen te werken: studenten plus hogeschoolverantwoordelijken plus externe deskundigen.

Dit doe je door je medestudenten te vertegenwoordigen in een van onze inspraakorganen.

Internationaal

De internationale mobiliteit van onze studenten en docenten is een van onze prioriteiten.

Jaarlijks kiezen zo’n 130 studenten en 50 docenten voor een buitenlands avontuur via uitwisselingsprogramma’s en stages. En ook Universiteit Antwerpen is populair als bestemming! Zo ontvingen we vorig jaar 200 studenten uit alle uithoeken van de wereld.

 

CONTACTEER

UNIVERSITEIT ANTWERPEN

Middelheimlaan 1

2021 Antwerpen

+32 (0) 3 613 13 00 Eddy Janssen www.uantwerpen.be

Korte vragenlijsten